Fish Oil 1000 mg

฿706.00

เลขสารบบ 10-3-11661-5-0015
  • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา ให้กรดไขมันอีพีเอและดีเอชเอ นำเข้าจากประเทศนิวซีแลนด์
  • ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก MEDSAFE นิวซีแลนด์ และองค์การอาหารและยา ประเทศไทย
฿706.00
- +

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไวต้าเฮลธ์ น้ำมันปลา

  • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนประกอบของน้ำมันปลามาตรฐาน 180/120 ให้กรดไขมัน EPA 120 มก. และกรดไขมัน DHA 180 มก. นำเข้าจากนิวซีแลนด์
  • ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก MEDSAFE นิวซีแลนด์ และองค์การอาหารและยา ประเทศไทย

ส่วนประกอบ

ใน 1 ซอฟท์เจล ประกอบด้วย:

น้ำมันปลาธรรมชาติ  1,000 มก.
เทียบเท่า กรดไอโคซาเพนทาอีโนอิก (อีพีเอ) 180 มก.
เทียบเท่า กรดโดโคซาเฮกซาอีโนอิก (ดีเอชเอ) 120 มก.

วิตามินอีธรรมชาติ  1.2 หน่วยสากล