ติดต่อกับพวกเรา

โทร
Thailand Distributor
02634-0225
094956-9536
cs@interpharma.co.th

เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์, 8:30 – 17:30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

อีเมล์
enquiries@vitahealth.co.th

ที่ตั้งสำนักงาน

Bangkok

บริษัท ไวต้าเฮลธ์ (ประเทศไทย) จำกัด
87/2 Wireless Road, 36th Floor CRC Tower
All Seasons Place, Lumpini
Phatumwan,
Bangkok 10330