Cranberry 40,000

฿1,058.00

เลขสารบบ 10-3-11661-5-0013
  • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแครนเบอร์รี่สกัด 500 มิลลิกรัม เทียบเท่าแครนเบอร์รี่สด 40,000 มิลลิกรัม
  • แคปซูลทำจากพืช เหมาะสำหรับผู้ที่รับประทานมังสวิรัติและวีแกน
  • ได้รับการรับรองมาตรฐานในการผลิตจากองค์การอาหารและยา
  • มีปริมาณแครนเบอร์รี่สกัดสูงถึง 500 มิลลิกรัมต่อ 1 แคปซูล
  • แคปซูลทำจากพืช เหมาะสำหรับผู้ที่รับประทานมังสวิรัติ
  • ได้รับการรับรองมาตรฐานในการผลิตจากองค์การอาหารและยา
฿1,058.00
- +

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไวต้าเฮลธ์ แครนเบอร์รี่ 40,000

  • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แครนเบอร์รี่สกัด 500 มิลลิกรัมต่อ 1 แคปซูล
  • แคปซูลทำจากพืช จึงเหมาะกับผู้ที่รับประทานมังสวิรัติหรือวีแกน
  • ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยา ประเทศไทย

ส่วนประกอบ

ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย:

แครนเบอร์รี่สกัด  500 มก.
เทียบเท่าแครนเบอร์รี่สด 40,000 มก.