• Cranberry 40,000

    • มีปริมาณแครนเบอร์รี่สกัดสูงถึง 500 มิลลิกรัมต่อ 1 แคปซูล
    • แคปซูลทำจากพืช เหมาะสำหรับผู้ที่รับประทานมังสวิรัติ
    • ได้รับการรับรองมาตรฐานในการผลิตจากองค์การอาหารและยา