เกี่ยวกับเรา

Relate Links

 

ปี ค.ศ. 1947 ไวต้าเฮลธ์ เริ่มต้นจากร้านขายยาเล็กๆในประเทศออสเตรเลีย ต่อมาในปี ค.ศ. 1973 ได้เปิดตัวแบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และวิตามินเป็นของ ตนเอง โดยมี Super Formula 3 และ Crowning Glory เป็นสินค้าเด่น จากส่วนร่วมในปรัชญาที่ว่า “คิดอย่างสากลแต่ทำอย่างท้องถิ่น เราทำงานอย่างหนัก เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับแนวโน้มของตลาดสากล ในขณะเดียวกัน ก็ได้ปรับปรุงตัวผลิตภัณฑ์และ บรรจุภัณฑ์ ให้เหมาะสม กับความต้องการ ของตลาดท้องถิ่นด้วย ในปี ค.ศ. 1973 ไวต้าเฮลธ์ เริ่มเปิดดำเนินงานในประเทศมาเลเซีย และได้กลายเป็นชื่อที่ทุกคนรู้จักอย่างรวดเร็ว ในฐานะผู้จำหน่าย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและระบบทางการแพทย์ที่มีคุณภาพสูง ในปี ค.ศ. 2000 ไวต้าเฮลธ์ ได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของ Vita Life Sciences ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัท ร่วมทุน ที่ทำธุรกิจด้านสุขภาพ ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศออสเตรเลีย การเคลื่อนไหวครั้งนี้ทำให้ ไวต้าเฮลธ์ จำเป็นต้องเพิ่มทรัพยากรในด้านต่างๆ เพื่อสร้างความเติบโตในด้านการวิจัย การตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์.

อนาคตของเรา
กว่าทศวรรษที่ผ่านมา ไวต้าเฮลธ์ เติบโตขึ้นด้วยความมั่นคง และแข็งแกร่ง จนถึงปัจจุบันนี้เรามีผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ขึ้นทะเบียนแล้วกว่า 500 ชนิดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ไวต้าเฮลธ์ มีส่วนแบ่งการตลาดสูงที่สุดในกลุ่มวิตามิน แร่ธาตุ และอาหารเสริม ในตลาดที่สำคัญๆ ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมุ่งเน้น ในกลุ่มสินค้านี้อย่างจริงจัง และขยายเครือข่ายอย่ากว้างขวางมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับการ มุ่งเน้นด้าน กลยุทธ์การตลาดควบคู่ไปด้วย ปัจจุบัน ไวต้าเฮลธ์ ได้ยกสถานะของบริษัทสู่ระดับโลก นอกจากเป็นมืออาชีพในด้านการให้บริการ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ระดับโลกแล้ว ไวต้าเฮลธ์ ยังให้บริการเครือข่ายกลุ่มร้านค้าปลีกและผู้บริโภคด้วยการสร้างสายสัมพันธ์ ในระยะยาว ซึ่งจะสามารถเพิ่มมูลค่า ให้กับกลุ่มบุคคล ที่เป็นลูกค้าของเรา


บุคลากรของเรา
นอกเหนือจากทีมผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพและมีประสบการณ์แล้ว พรสวรรค์ของพนักงานถือเป็นปัจจัยในการพิจารณาความสำเร็จของ ไวต้าเฮลธ์ ที่ ไวต้าเฮลธ์ พนักงานถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญที่สุด เรามีวัฒนธรรมองค์กรในการสนับสนุนให้มีความผู้นำ มีความรับผิดชอบส่วนบุคคล และรู้จักการทำงานเป็นทีม พนักงานของไวต้าเฮลธ์ ทุกคนเป็นมืออาชีพซึ่งมีนิสัยความคิดริเริ่มคือผลที่ได้จากการปรับตัว และแนะนำด้วยความซื่อสัตย์ของแต่ละบุคคล พนักงานทุกคน พยายามอย่างหนักเพื่อความสำเร็จแก่หน่วยงานของตนเองเพื่อให้ ไวต้าเฮลธ์ เป็นบริษัทระดับโลก

 


คุณธนากร  เฉลิมจิรภาส
ดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป (General Manager)
สาขาประเทศไทย

 


คำสัญญาของเรา
เรามุ่งที่จะนำสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ลูกค้าของเรา ให้ผู้ถือหุ้นของเราได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน สร้างงานและผลตอบแทนให้แก่พนักงานของเรา และดำเนินกิจกรรมต่างๆของเราในลักษณะแนวทางที่รับผิดชอบต่อสังคม

 

 

 

 

 

 

Copyright © VitaHealth(Thailand) 2019